Poznaj Rzeszuff

Restauracja Rzeszuff znajduje się w budynku dawnego Hotelu Cracovia, którego początki sięgają połowy XIX wieku. Miejsce to znajduje się w szczególnej lokalizacji, bo w granicach historycznego Nowego Miasta, które od okresu staropolskiego było centrum życia żydowskiej społeczności Rzeszowa.  Żydowski akropol – to tutaj znajdowały się synagogi i domy modlitwy, cmentarze, szkoły religijne, kino, czy drugi miejski […]