Zabierz kawę na wystawę

Wraz z Biurem Wystaw Artystycznych w Rzeszowie stworzyliśmy projekt, dzięki któremu kupując specjalny bilet z naklejką autoryzacyjną w Restauracji Rzeszuff otrzymacie kawę oraz wstęp na aktualne wystawy w rzeszowskim BWA.  To solidny łyk sztuki dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji oglądać wystawy w takim miejscu. Jeśli jesteście zainteresowani skorzystaniem z tego rozwiązania prosimy poinformować o […]

Poznaj Rzeszuff

Restauracja Rzeszuff znajduje się w budynku dawnego Hotelu Cracovia, którego początki sięgają połowy XIX wieku. Miejsce to znajduje się w szczególnej lokalizacji, bo w granicach historycznego Nowego Miasta, które od okresu staropolskiego było centrum życia żydowskiej społeczności Rzeszowa.  Żydowski akropol – to tutaj znajdowały się synagogi i domy modlitwy, cmentarze, szkoły religijne, kino, czy drugi miejski […]